33 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Trí Tuệ Và Đức Hạnh Của Như Lai ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Thượng Điền - Tam Quang - Tỉnh Thái Bình ngày 06-10-2019  
34 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 6 – Quả Báo Ác Nghiệp Và Sự Giải Thoát Ra ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 14-04-2020  
35 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 - Tứ Thánh Đế P2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 05-02-2020  
36 Tinh Hoa NIKAYA - Bí Quyết Bình An Hạnh Phúc 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2020  
37 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 - Tứ Thánh Đế P1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 05-02-2020  
38 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-4-2020  
39 Loài vật còn cảm nhận được tình thương và CHÁNH PHÁP nơi Thầy ! ĐĐ.Thích Minh Thành  
40 Tinh Hoa NIKAYA – Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tu Trong Công Việc ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 10-3-2020