Mục Đích Đạo Phật Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018

Ba Sự Thật Vĩ Đại 2

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM Ngày 19 -03-2018

Tham Sân Si ở đâu?

Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 15 - 07-2018

Vạn Linh Pháp Thoại 1 - Chuyển Hoá Khổ Đau

Giảng tại chùa Vạn Linh - Núi Cấm, An Giang

Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Nhiệt Tâm & Hổ Thẹn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018