Quán Chiếu Kiếp Người

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Sống Ảo Sống Thật

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

4 Tâm Vô Lượng

Giảng tại Am Pháp Ấn

Hiệu Quả Cảm Giác Toàn Thân

Giảng tại Am Pháp Ấn

Quán Chiếu Tứ Đại 2 - Thủy Phong Hỏa Giới

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM Ngày 08 -05-2018

Cùng nhau nhắc nhở 29 - Hổ Thẹn và Sợ Hãi

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 23-05-2018

Nghiệp và Tư Tưởng

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 22-05-2018

Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới

Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018