Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Nhiệt Tâm & Hổ Thẹn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018

NHẬP THẤT Chia Sẻ - Thực Hành Ngồi Thiền

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 27-03-2018

Kinh Di Giáo Giảng Giải 20 - Lời Khích Lệ Sau Cùng 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 15-04-2018

Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018

Kinh Di Giáo Giảng Giải 19 - Lời khích Lệ Sau Cùng 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 19-03-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 2 - Bí Quyết Đắc Pháp

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 1

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM