9 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 9) – Trình Tự Tu Tập ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 24/07/2011  
10 Tuệ Giác Của Đức Phật 4 – Ý Nghĩa Thành Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 24/03/2014  
11 Bước Đầu Học Phật 2 – Ý Nghĩa Lễ Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Trừng Thủy – Montreal - Canada  
12 Luân Hồi 2 – Cái Gì Luân Hồi ? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 13/10/2014  
13 Soi Sáng 24 - Cắm Hoa ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 2011  
14 Tự Giác Hiểm Nguy ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 15-10-2017  
15 Phát Tâm Bồ Đề ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn – 2014  
16 Soi Sáng 2 – Thân Đâu Tâm Đó 2 ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Pháp Đăng – Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp – 14/08/2008