Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Sợ Hãi Của Người Mới Xuất Gia

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp.HCM - ngày 09-08-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018

Đáp Từ Trai Tăng 2

Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 7-7-2018

Quy Y Tối Thượng

Linh Quy Pháp Ấn

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sống Ảo Sống Thật

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 12-5-2018