Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Giải Thoát

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-1-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mở Cửa Bất Tử 4 - Sự Dối Lừa Kinh Khiếp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 1-10-2018

LỄ TỰ TỨ CHÙA BỬU LIÊN

Giảng tại chùa Bửu Liên 19/08/2018

Đáp Từ Trai Tăng 3

Linh Quy Pháp Ấn