65 NIKAYA Thiền Quán - Cảm Giác Ngọt Ngào ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2022  
66 Tinh Hoa NIKAYA - Cảm Thọ Dẫn Dắt Thế Giới ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-09-2022  
67 Tinh Hoa NIKAYA-Hướng Dẫn 3 Pháp & Nhận Diện 5 Uẩn-Tầm Quan Trọng Của Sự Soi Xét Thân Tâm Chính Xác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-09-2022  
68 NIKAYA Thiền Quán - Phá Chấp Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 2 - Tương Ưng 6 Xứ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2022  
69 NIKAYA Thiền Quán - Phá Chấp Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 1 - Tương Ưng 6 Xứ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-08-2022  
70 Pháp Đàm NIKAYA - Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học NIKAYA 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-08-2022  
71 Pháp Đàm NIKAYA - Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học NIKAYA 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-08-2022  
72 NIKAYA Thiền Quán - 10 Cách Quán Tưởng Trị Bệnh 4 - Từ Bỏ - Đoạn Tận - Nhàm Chán Với Tất Cả Thế Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-08-2022