41 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Pháp - 26-06-2023  
42 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Sao Để Ra Khỏi Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tuệ Giác Viên - Chùa Đa Bảo - 26-06-2023  
43 Tinh Hoa NIKAYA - Thanh Lọc Ba Sự Ô Nhiễm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Sắc Tứ Minh Thiện - 26-06-2023  
44 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhân Quả Của Sát Sanh - Quả Dị Thục Của Nghiệp ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Phú Đức 25-06-2023  
45 Tinh Hoa NIKAYA - Nhắc Mẹ Tu ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Diên Thọ 25-06-2023  
46 Tinh Hoa NIKAYA - Cách Đi Chùa Chân Chánh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Lâm - Diên Khánh - Khánh Hoà - 25-06-2023  
47 NIKAYA Giảng Giải - Chánh Tín Bất Động - Bốn Dự Lưu Phần ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 04-06-2023  
48 Tinh Hoa NIKAYA - Lợi Ích Của Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 04-06-2023