Kinh NIKAYA Giảng Giải - ƯỚC NGUYỆN 1

Linh Quy Pháp Ấn ngày 14-6-2019

Thiền Quán - Bản Chất Tứ Đại

Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-7-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Thường

Chùa Lâm Tỳ Ni tp Nha Trang ngày 11/7/2019