Pháp Đàm NIKAYA - Giữ Vững Lập Trường - Niệm Chết - Quán Vô Thường -Ly Tham - Đoạn Diệt - Từ Bỏ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 23 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng