Pháp Đàm - Lợi Ích Tu Học NIKAYA

Linh Quy Pháp Ấn 29-3-2023

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Về Khát Ái 2

Linh Quy Pháp Ấn 10 tháng 3, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Khất Thực Thiền Quán - 3 Canh Chứng Tam Minh 2

Khoá Tu XGGD lần 5 (26) Linh Quy Pháp Ấn 9-8-2023

Khất Thực Thiền Quán - Trúc Lâm Như Tại 2

Khoá Tu XGGD lần 5 (15) Linh Quy Pháp Ấn 5-8-2023