9 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Bóng Đêm Bao Phủ & Rùa Mù Gặp Bọng Cây ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-08-2021  
10 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Lửa Cháy Trên Đầu - Hỷ Lạc Mới Chứng Ngộ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2021  
11 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Rơi Xuống Vực Thẩm ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 10-08-2021  
12 Pháp Đàm NIKAYA - Đẹp Thay Cuộc Sống Vì Ai Đó 2 ! ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2021  
13 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Hiện Tại Lạc Trú 2 - Hạnh Phúc Ở Đâu ? ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2021  
14 Lễ Tiểu Tường Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) 2 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 05-08-2021  
15 Lễ Tiểu Tường Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) 1 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 04-08-2021  
16 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Khuyên Mẹ Tu Tập ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 05-08-2021