1313 Tụng Kinh NIKAYA Nói Về Địa Ngục - Thiên Sứ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-02-2023  
1314 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Sắc Bén - Tự Chế Tự Luật Tự Cường Tự Tân - Tu Thân Tu Giới Tu Tâm Tu Tuệ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 14/01/2023  
1315 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Thương - Tâm Vui - Tâm Biết Ơn Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 18/01/2023  
1316 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 5 - Mục Đích Thánh Pháp Là Gì 1 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hoà Khánh - TPHCM ngày 14-03-2023  
1317 TINH HOA NIKAYA - AO TRONG - SƯƠNG NGỌT - CAM NGON! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 22/01/2023  
1318 NIKAYA Giảng Giải - Cách Tu Tập Để Ly Dục - Kinh TAPUSSA 1 - Tăng Chi IV ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-02-2023  
1319 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hoà Khánh - TPHCM ngày 13-03-2023  
1320 Trình Pháp NIKAYA - Tình Nghĩa Vợ Chồng Cao Đẹp 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-03-2023