Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Nghiệp Phước Đức

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 7-6-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Chân Nhân

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 17/12/2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tìm Hiểu Chính Mình

Chùa Phú Đức tp Nha Trang ngày 12-4-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018

Trải Tâm Từ Đến Miền Trung

Chùa Hoằng Pháp Huyện Hoc Môn tp HCM ngày 25-10-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Độc Nhất A

Chùa Linh Sơn tp Nha Trang ngày 12/7/2019

Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Pháp Diệt Ngã 1A

Thiền Viện Giác Tuệ tại Vũng Tàu ngày 10-1-2020