THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA LẦN THỨ 6 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKÀYA LẦN THỨ 6
TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP 
Do Thầy Thích Minh Thành Hướng Dẫn
***
          Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Trụ trì chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến chư Tăng Ni và quý Phật tử “Khóa tu Nikāya” lần thứ 6. Khóa tu sẽ diễn ra trong 2 ngày: 22/5/2021 23/5/2021, nhằm ngày 11/4 12/4 năm Tân Sửu. Thời gian tu học như sau:
 
  • Ngày 22/5/2021:
 
7h30’ – 08h00’: Đảnh Lễ Tam Bảo, Tuyên Đọc Thanh Quy Và Khuyến Tấn Đạo Tràng
08h00’ – 09h00’: Nghe Pháp
09h15’ – 10h45’: Tụng Đọc Căn Bản Trí 1
11h00’– 12h00’: Chánh Quán Thọ Thực
12h00’ – 13h30’: Chỉ Tịnh
13h30’ – 14h45’: Học Nhóm
15h00’ – 16h00’: Trình Pháp, Hướng Dẫn Pháp Hành.
16h45’ – 17h30’: Tiểu Thực (Dùng Chiều)
18h30’ – 19h00’: Sám Hối Lạy Hạnh Diệt Ngã
19h00’ – 19h15’: Xem Quán Chiếu Sự Thật
19h15’ – 19h45’: Ngồi Thiền
19h45’ – 20h00’: Kinh Hành & Kết Thúc.
22h00’: Chỉ Tịnh
 
  • Ngày 23/5/2021:
 
03h30’ – 04h00’: Thức Chúng
04h00’04h45’: Đảnh Lễ Pháp Bảo
04h45’ – 05h15’: Ngồi Thiền
06h00’ – 06h45’: Tiểu Thực (Dùng Sáng)
07h30’ – 07h15’: Đảnh Lễ Tam Bảo
07h15’ – 09h15’: Nghe Pháp
09h30’10h45’: Tụng Đọc Căn Bản Trí 2 & Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai
11h00’12h00’: Chánh Quán Thọ Thực
12h00’13h30’: Chỉ Tịnh
13h45’14h45’: Học Nhóm
15h00’16h00’: Hỏi Đáp Tu Học, Trình Pháp & Hồi Hướng
 
           Trân trọng kính mời chư Tăng Ni và quý Phật tử về tham dự để nếm hương vị tịnh lạc từ sự thực tập chân chánh, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, được trở về với chính mình!
 
                                                                                                                           Linh Quy Pháp Ấn, ngày 22 tháng 4 năm 2021
                                                                                                                                                Thích Minh Thành
                                                                                                                                                        Kính báoNội dung khác