777 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 6 - 10 Nghiệp Lành & Dữ 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2022  
778 Nếp Nhà NIKAYA - Chất Liệu Hiền Trí 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-07-2023  
779 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Hùng Ca - Vô Thượng Phật Đạo - Cảm Nhận & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-07-2022  
780 Tinh Hoa NIKAYA - Ơn Mẹ - Ơn Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2022  
781 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp 29-5-2022 - Khiêm Hạ Là Đức Hạnh Tối Thượng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hoằng Pháp -29-05-2022  
782 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp - Quả Báo Của Nghiệp Ác 1 - Kinh Hiền Ngu - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 08/06/2022  
783 NIKAYA Giảng Giải - Soi Gương Rửa Mặt - Kinh Tổn Giảm 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 2022  
784 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 10 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 25-04-2022