Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái

Trường Trung Cấp Phật Học TP. Hồ Chí Minh

Quy Y Tối Thượng

Linh Quy Pháp Ấn

Mở Cửa Bất Tử - 2

Linh Quy Pháp Ấn Ngày 22/08/2018

Trải Tâm Từ _ ĐĐ.Thích Minh Thành

Giảng tại Chùa Hoằng Pháp