761 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phật Dạy Chọn Thầy Lựa Chỗ Tu ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-01-2021  
762 Tinh Hoa NIKAYA – Chánh Pháp Khó Nghe ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 11-10-2020  
763 Soi Sáng NIKAYA _ Lợi Ích Của Giới ? Phá Si Mê _ Cách Ăn Khỏe Mạnh Và Trường Thọ _ Tâm - Tuệ Là Gì? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2021  
764 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Hình Thành Thế Giới Và Nhân Sinh 2 - Kinh Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-03-2021  
765 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Hình Thành Thế Giới Và Nhân Sinh 3 - Kinh Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-03-2021  
766 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Viễn Ly – Vùng vẫy thoát lưới ma ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn, ngày 07-11-2020  
767 SOI SÁNG NIKAYA - Ý Căn Là Gì ? Thế Nào Là An Trú Pháp ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 06/11/2021. Tại Pháp Ân Sơn  
768 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Sắc Thân 1A ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 05/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn