753 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Hình Thành Thế Giới Và Nhân Sinh 5 - Kinh Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-03-2021  
754 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Gốc Rễ Của Tội Ác Là Gì ? Kinh Chánh Tri Kiến 1 – Trung Bộ ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 22/03/2021  
755 Pháp Đàm NIKAYA – Tại Sao Phải Tu Từ Bi Hỷ Xả ? Từ Thiện khác với Từ Bi như thế nào ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 20-03-2021  
756 Kinh NIKAYA - Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật Tứ Thánh Đế 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02/04/2021  
757 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tương Ưng Sáu Xứ _ Những Ví Dụ Vi Diệu THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 23/12/2020  
758 Soi Sáng Xuất Gia NIKAYA – Bất Biến Tùy Duyên ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 14-12-2020  
759 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật - Tứ Thánh Đế 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 14/04/2021  
760 Tinh Hoa NIKAYA - Căn Bản Trí Những Bài Thực Hành Đơn Giản ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 17-04-2021