745 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 13/04/2021  
746 Pháp Đàm NIKAYA – Xúc Chạm Với Vô Minh 2 - Làm Sao Hóa Giải Nghiệp Chướng ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn. 25/03/2021  
747 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Chấp Thủ Ngũ Uẩn Là Phiền Não Khổ Đau 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Trường Phật học TP.HCM, ngày 22-03-2021  
748 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật - Tứ Thánh Đế 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 26/03/2021  
749 Kinh NIKAYA - Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật Tứ Thánh Đế 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02/04/2021  
750 Tinh Hoa NIKAYA – Đốt Ngọn Lửa Thiêng ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn 09/01/2021  
751 Tinh Hoa NIKAYA - CHĂM SÓC CẢM XÚC ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn 28-12-2020  
752 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vua Trời Hỏi Phật 1 _ Kinh Đế Thích Sở Vấn _ Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-02-2021