Kinh NIKAYA Giảng Giải - Người Tu Tâm Hiền

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 1-9-2019