713 SOI SÁNG NIKAYA - QUÁN CHIẾU THÂM SÂU VỀ CẢM THỌ _ Yêu Thương Là Khổ Sầu ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 05/02/2021  
714 Tinh Hoa NIKAYA – Vực Thẳm Hiểm Nguy – Nhàm Chán Và Từ Bỏ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 08/01/2020  
715 TINH HOA NIKAYA - Tu Là Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 10/02/2021  
716 Soi Sáng NIKAYA – Tổng Cương Lĩnh Pháp Hành 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại trường Phật Học TPHCM, ngày 21/12/2020  
717 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Không Buông Lung Phóng Dật ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng  
718 Soi Sáng NIKAYA – Từ Thấp Lên Cao – Pháp Là Gì ? Tại Sao Phải Thiền Quán ? ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng - ngày 25/12/2020  
719 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán – Tân Niên Cảnh Tỉnh ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 12/02/2021  
720 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 12/02/2021