65 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Nào Là Cư Sĩ ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Bửu Liên 26-02-2023  
66 Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm - Hiệu Quả Tu Đúng & Nghiệp Quả Không Thể Ngờ ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 12-02-2023  
67 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Điềm Lành Tối Thượng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 05-02-2023  
68 Tất Niên Thọ Bát & Giỗ Tổ Chùa Bửu Liên ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 15/01/2023  
69 NIKAYA Trình Pháp Tất Niên ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 01/2023  
70 Tinh Hoa NIKAYA- Niềm Vui Tu Học ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 01/2023  
71 Tinh Hoa NIKAYA - Tu PHƯỚC Như Thế Nào ? Tu HUỆ Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 01/2023  
72 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí 5 Uẩn - Quán Chiếu 3 Cảm Thọ - Làm Sao Đối Mặt Với Cái Chết ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Bửu Liên - 22-12-2022