65 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng KOSALA 8 - Bốn Ngọn Núi Nghiền Nát Tất Cả ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-09-2021  
66 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng KOSALA 7 - Triệu Phú Keo Kiệt - Ác Độc ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-09-2021  
67 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng KOSALA 6 - Không Buông Lung - Con Đường Hạnh Phúc ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-09-2021  
68 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng KOSALA 5 -Tiết Độ Ăn Uống & Buông Bỏ Thắng Bại ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2021  
69 Pháp Đàm - Tâm Hiền - Nghiệp Thiện - Hạnh Thánh ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2021  
70 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 11 - Cư Sĩ Chứng Quả Bất Lai Trên Giường Bệnh ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-09-2021  
71 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 10 - Vượt Qua Tử Môn Quan ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-09-2021  
72 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 9 - Quán Chiếu Khổ Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-09-2021