705 SOI SÁNG NIKAYA - Ý Căn Là Gì ? Thế Nào Là An Trú Pháp ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 06/11/2021. Tại Pháp Ân Sơn  
706 Nghi Thức Tu Học NIKAYA - CĂN BẢN TRÍ phần I - 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 28-06-2021  
707 Pháp Đàm NIKAYA - Quán Chiếu Về Dịch Bệnh 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2021  
708 PHÁP ĐÀM NIKAYA - CÔNG NĂNG CỦA CHÁNH PHÁP ? PHÂN BIỆT ƯU- HỶ VÀ XẢ THỌ ? NGẮM NHÌN BỘ XƯƠNG ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 29-04-2021  
709 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Gốc Rễ Của Thiện Lành Là Gì ? - Kinh Chánh Tri Kiến 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 29/03/2021  
710 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 04/05/2021  
711 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 6 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27-07-2021  
712 Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thực Tập Thiền Tâm Hỷ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 2021