697 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Bạn Với Thiện 4 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày 03-06-20211  
698 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 6 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27-07-2021  
699 Thiền Tâm Xả 2 và Sám Hối Diệt Ngã ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 23-07-2021  
700 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Dục Tham Là Gốc Rễ Của Ngũ Uẩn - Đại Kinh Mãn Nguyệt 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 29/03/2021  
701 Soi Sáng NIKAYA - Gia Tài Của Thánh Nhân ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-12-2020  
702 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Để Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa 6 ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Trường Phật Học TPHCM - Ngày 09-11-2020  
703 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - PHÂN BIỆT SÁU THỨC và TRÍ TUỆ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MIINH Gỉang - Ngày 16/01/2021  
704 Soi Sáng NIKAYA _ Lợi Ích Của Giới ? Phá Si Mê _ Cách Ăn Khỏe Mạnh Và Trường Thọ _ Tâm - Tuệ Là Gì? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-03-2021