689 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Soi Gương Rửa Mặt - Lửa Cháy Trên Đầu 1 ( Kinh Tổn Giảm - Tăng Chi Bộ ) ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 14-03-2021  
690 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bậc Điều Ngự - Chánh Giác - Kinh Kesi Tăng Chi Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tạiTrường Phật học TPHCM 12-04-2021  
691 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tại Sao Có Già Chết ? - Kinh Chánh Tri Kiến 7 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 03/05/2021  
692 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Dục Tham Là Gốc Rễ Của Ngũ Uẩn - Đại Kinh Mãn Nguyệt 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 29/03/2021  
693 Thực Tập Thiền Tâm Hiền Và Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 10-07-2021  
694 Thiền Tâm Xả 1 và Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 22-07-2021  
695 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thức Ăn Của Vô Minh ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 16/4/2021  
696 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Phá Chấp Thọ Tưởng Hành Thức _ Không Gì Là Ta - Không Gì Là Của Ta ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27/03/2021