Tinh Hoa NIKAYA – Pháp là gì ? Gốc rễ của Pháp ? NHẬN DIỆN NGŨ UẨN

Chùa Hoà Khánh - Giảng tại lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư

Về Nương Pháp NIKAYA 345

Linh Quy Pháp Ấn 20-3-2021