657 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vua Trời Hỏi Phật 1 _ Kinh Đế Thích Sở Vấn _ Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-02-2021  
658 Tinh Hoa NIKAYA – Vực Thẳm Hiểm Nguy – Nhàm Chán Và Từ Bỏ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 08/01/2020  
659 Kinh NIKAYA Thiền Quán – Từ Đâu Có Khổ ? Tương Ưng Sáu Xứ - Sanh và Phiền Não ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 18-03-2021  
660 Pháp Đàm NIKAYA - Pháp Tưởng Pháp Tư ? Khi Bệnh & Buồn Chán Tu Sao ? Tâm Từ Giải Nghiệp Oan Gia ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 17-05-2021  
661 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tương Ưng Sáu Xứ _ Những Ví Dụ Vi Diệu THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 23/12/2020  
662 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - THIỀN QUÁN _ Sự Tìm Cầu Của Bậc Thánh 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 05/02/2021  
663 Tinh Hoa NIKAYA – Đốt Ngọn Lửa Thiêng ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn 09/01/2021  
664 Soi Sáng NIKAYA – Khéo Điều Hòa Thân Tâm – Tưởng Tri – Thức Tri – Tuệ Tri ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-02-2021