Soi Sáng NIKAYA – Từ Thấp Lên Cao – Pháp Là Gì ? Tại Sao Phải Thiền Quán ?

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng 25/12/2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Không Buông Lung Phóng Dật

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng