Đáp Từ Trai Tăng 5

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018

Quy Y Tối Thượng

Linh Quy Pháp Ấn

ĐẠI LỄ - Vu Lan Báo Hiếu

Giảng tại chùa Bửu Liên- Tp.HCM - 2018