57 Kinh NIKAYA Giảng Giải- 8 Đức Hạnh Thánh Hiền 2 - Kinh Các Lễ Uposatha - Tăng Chi Bộ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
58 Trình Pháp - Nội Xúc-Ngoại Xúc - Ngũ Uẩn Trong Đám Cưới ? Ai Là Người Thân ? Mái Ấm NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 05-11-2022  
59 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 13 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-11-2022  
60 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hiền Ơi ! Ngọt Ngào Làm Sao ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thành Phố Nha Trang - Khánh Hoà - 10-2022  
61 Pháp Đàm Đạo Tràng NIKAYA Nha Trang - Mái Ấm Đạo Tình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thành Phố Nha Trang - Khánh Hoà - 05-10-2022  
62 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc I ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
63 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Đức Hạnh Thánh Hiền - Kinh Trai Giới- Tăng Chi Bộ III ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022  
64 NIKAYA Tương Ưng Sáu Xứ - Thiền Quán Hoả Hoạn Khắp Nơi - Thoát Mau Thoát Lẹ Thoát Xa Chốn Này ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2022