57 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hiền Trí - Giải Cứu Thế Giới ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 15/09/2021  
58 Tinh Hoa NIKAYA - Chấp Thủ Ngũ Uẩn Là Phiền Não Khổ Đau ! ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15/09/2021  
59 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Khác Biệt Giữa Phàm Phu & Thánh Đệ Tử ( Kinh Từ ) ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14/09/2021  
60 Tinh Hoa NIKAYA - Bước Đầu Tu Học ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13/09/2021  
61 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế - Tương Ưng Sự Thật - Cột Trụ và Bông Gòn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2021  
62 Bài Kinh NIKAYA Tâm Đắc 2 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-09-2021  
63 BÀI KINH NIKAYA TÂM ĐẮC ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2021  
64 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng KOSALA 9 - Từ Bóng Tối Hướng Đến Ánh Sáng ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-09-2021