57 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Tại Sao Đức Phật Được Đệ Tử Tôn Kính?Trung Bộ - Bài 77 Kinh MAHA SACULUDAY 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 31-05-2021  
58 SOI SÁNG KINH NIKAYA - Tất cả pháp lấy Tác ý làm sanh khởi ? Xúc làm tập khởi ? Tu với con chó ! ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày 04-06-2021  
59 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tăng Chi Bộ - Không có gì tai hại cho bằng TÂM KHÔNG ĐƯỢC TU TẬP ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02-06-2021  
60 Tinh Hoa NIKAYA - 4 Thánh Trí Ngũ Uẩn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh - Ngày 20-4-2021  
61 Pháp Đàm NIKAYA - Pháp Tưởng Pháp Tư ? Khi Bệnh & Buồn Chán Tu Sao ? Tâm Từ Giải Nghiệp Oan Gia ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 17-05-2021  
62 NGHI THỨC ĐẢNH LỄ PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - 2021  
63 NGHI THỨC ĐẢNH LỄ TRÍ ĐỨC NHƯ LAI - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - 2021  
64 Tinh Hoa NIKAYA - Con Đường Dẫn Đến An Lạc ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày 11-09-2020