57 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Thoát Trí 7 - Tác Ý Hỷ Lạc Sơ Thiền ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-09-2022  
58 Pháp Đàm NIKAYA - Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học NIKAYA 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-09-2022  
59 NIKAYA Thiền Quán - Vòng Luân Hồi Dài Bao Lâu ? Tương Ưng Vô Thỉ - Cây Gậy & Cát Sông Hằng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-09-2022  
60 NIKAYA Thiền Quán - Vòng Luân Hồi Dài Bao Lâu ? Tương Ưng Vô Thỉ - Ngọn Núi & Hạt Cải ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-09-2022  
61 Trình Pháp NIKAYA - Thân Này Là Thành Quả Của Tham Ái - Công Cụ Của Ác Nghiệp ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-09-2022  
62 NIKAYA Thiền Quán - Tự Mình Làm Hòn Đảo - Thánh Trí Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-09-2022  
63 NIKAYA Thiền Quán - Ngục Tù - Điên Loạn - Dị Tật- Thiên Tai - Quỷ Đói ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2022  
64 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 10 Điều Hạnh Phúc - Kinh Khả Lạc- Tăng Chi IV ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2022