617 Tinh Hoa NIKAYA - CHĂM SÓC CẢM XÚC ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn 28-12-2020  
618 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Làm sao thành bậc Hiền Trí ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02/04/2021  
619 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Gốc Rễ Của Tội Ác Là Gì ? Kinh Chánh Tri Kiến 1 – Trung Bộ ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 22/03/2021  
620 Soi Sáng NIKAYA - Phước - Đức - Trí - Chỉ - Quán - Tham Sân Si và Lậu Hoặc khác nhau như thế nào ? THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại PHÁP ẤN SƠN ngày 19/01/2021  
621 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Viễn Ly – Vùng vẫy thoát lưới ma ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn, ngày 07-11-2020  
622 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - THIỀN QUÁN - Sự Tìm Cầu Của Bậc Thánh 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 06/02/2021  
623 Soi Sáng NIKAYA – Tầm Và Vọng Tưởng Khác Nhau? Làm Sao Thoát Ra Cảm Giác Thường Thường - Khi Thiền Tâm Yên Tinh? Trí Tuệ Về Ngũ Uẩn? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 14-05-2021  
624 Soi Sáng NIKAYA – Tổng Cương Lĩnh Pháp Hành 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại trường Phật Học TPHCM, ngày 21/12/2020