609 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Yểm Ly Thọ Đưa Đến Giải Thoát - Kinh Trường Trảo - Trung Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 22/02/2021  
610 Tinh Hoa NIKAYA – Làm Sao Hết Giận ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 19-12-2020  
611 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 7 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 28-07-2021  
612 Soi Sáng NIKAYA _ Ý Căn- Pháp Trần- Ý Thức ? _ Lợi Ích Của Sám Hối Diệt Ngã ? _ Văn Tư Tu ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/03/2021 tại Chùa Bửu Liên  
613 Pháp Đàm NIKAYA – Xúc Chạm Với Vô Minh ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 04-03-2021  
614 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Sắc Thân 1B ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 05/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn  
615 Tinh Hoa NIKAYA - Trải Tâm Từ Tình Thương Bao La ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 18-04-2021  
616 Pháp Đàm NIKAYA - Pháp Tưởng Pháp Tư ? Khi Bệnh & Buồn Chán Tu Sao ? Tâm Từ Giải Nghiệp Oan Gia ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 17-05-2021