601 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Suy Nghĩ 1A ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 07/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn.  
602 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 3 _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 6 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 26/04/2021  
603 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 23-03-2021  
604 Soi sáng NIKAYA – Hành Uẩn Là Gì ?Tu Bằng Cách Suy Nghĩ Đúng - Học Sao Cho Đúng Chánh Pháp ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Trường Phật học TPHCM 15-12-2020  
605 Soi Sáng Xuất Gia NIKAYA – Bất Biến Tùy Duyên ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 14-12-2020  
606 Pháp Đàm NIKAYA - Quán Chiếu Về Dịch Bệnh 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2021  
607 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tâm Không Gắn Vào Đề Mục Sẽ Phóng Dật Suốt Cả Cuộc Đời ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 03/12/2020  
608 Pháp Đàm NIKAYA – Xúc Chạm Với Vô Minh 2 - Làm Sao Hóa Giải Nghiệp Chướng ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn. 25/03/2021