Kinh NIKAYA Giảng Giải - Trí Tuệ Và Đức Hạnh Của Như Lai

Chùa Thượng Điền - Tam Quang - Tỉnh Thái Bình ngày 6-10-2019

Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Pháp Diệt Ngã 1A

Thiền Viện Giác Tuệ tại Vũng Tàu ngày 10-1-2020

Khóa Tu NIKAYA Hoằng Pháp Lần 3 - Khơi Dậy Tình Thương 2

Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải_ TẤT CẢ LÀ MÙ LÒA 2

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng Ngày 10-1-2021

Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy

Khóa Tu NIKAYA Lần 4 tại Chùa Hoằng Pháp 3-1-2021

Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Pháp Diệt Ngã 1B

Thiền Viện Giác Tuệ tại Vũng Tàu ngày 10-1-2020

Nhập Thất Công Phu - Kinh Nghiệm Tu Học NIKAYA 1B

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 15-12-2019