49 Tinh Hoa NIKAYA- Niềm Vui Tu Học ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 01/2023  
50 Tinh Hoa NIKAYA - Tu PHƯỚC Như Thế Nào ? Tu HUỆ Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 01/2023  
51 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí 5 Uẩn - Quán Chiếu 3 Cảm Thọ - Làm Sao Đối Mặt Với Cái Chết ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Bửu Liên - 22-12-2022  
52 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 17 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - TPHCM 09-12-2022  
53 Ân Đức Bậc Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 11-2022  
54 Hiệu Quả Tu Học NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-11-2022  
55 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 08-11-2022  
56 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 08-11-2022