49 Kinh NIKAYA Giảng Giải – 4 Sợ Hãi Của Người Xuất Gia – Kinh Catuma Bài Kinh 67 – Trung Bộ II ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 21-09-2020  
50 Kinh NIKAYA Giảng Giải – 4 Sự Tinh Tấn 2 – Kinh Chế Ngự - Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 16-11-2020  
51 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tự Mình Tiến Lên 2 - Kinh Tăng Thượng - Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 05-10-2020  
52 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tinh Tấn Là Gì? - 4 Sự Tinh Tấn – Kinh Chế Ngự Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 02-11-2020  
53 Khóa Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp Lần 3 - Bậc Tôn Kính Nhất Đời ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020  
54 Khóa Tu NIKAYA Hoằng Pháp Lần 3 - Khơi Dậy Tình Thương 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020  
55 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tự Mình Tiến Lên – Kinh Tăng Thượng 1 – Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-09-2020  
56 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 07-10-2020