49 Pháp Đàm & Giảng Giải NIKAYA - Thiện & Bất Thiện? 1 Tội Phước? Đen Trắng? Nên Không Nên? Thánh Phàm? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 02-04-2023  
50 Trình Pháp NIKAYA - Tưởng Tri - Thức Tri - Tuệ Tri ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 01-04-2023  
51 Trùng Tuyên Thánh Pháp NIKAYA 01-04-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-04-2023  
52 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 23 - Phật Dạy Cách Làm Dâu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 31-03-2023  
53 Pháp Đàm NIKAYA - Đức Phật Có Biết Tương Lai ? Thiết Thực Hiện Tại- Có Hiệu Quả Tức Thì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 31-03-2023  
54 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 10 Điều Tâm Niệm - Người Xuất Gia ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 31-03-2023  
55 Pháp Đàm NIKAYA - Người Mới Tu Học Gì 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 30-03-2023  
56 Pháp Đàm NIKAYA - Người Mới Tu Học Gì 1? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 30-03-2023