Khóa Tu NIKAYA Lần 2 - Chùa Hoằng Pháp - Quán Chiếu Tứ Thánh Đế

Chùa Hoằng Pháp huyện Hoc Môn tp HCM ngày 25-10-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tiếng Gầm Sư Tử - Quán Diệt Bản Ngã

Chùa Sắc Tứ Minh Thiện tại Nha Trang ngày 13-04-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lối Vào Thánh Đạo

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18/07/2019

Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Quán Chiếu 5

Chùa Bửu Liên ngày 13/3/2020

TINH HOA NIKAYA - NHỮNG ĐIỀU PHẬT TỬ CẦN PHẢI BIẾT

Chùa Hoa Sơn tp Quảng Ngãi ngày 27-12-2019