41 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tham Dục Là Mắc Nợ - Kinh Nghèo Khổ – Tăng Chi Bộ Trường Phật học TPHCM 14-12-2020  
42 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 06-07-2020  
43 Khóa Tu NIKAYA Lần 2 Hải Dương - Kinh NIKAYA Giảng Giải - Công Đức Tâm Từ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Bồ Đề 20-11-2020  
44 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Làm sao thành bậc Hiền Trí ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02/04/2021  
45 Tinh hoa NIKAYA - Trí Đức Như Lai 1 - Tự Giác - Nhận Diện Thân Tâm - Ngũ Uẩn Là Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 22/03/2021  
46 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 23-03-2021  
47 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 23-03-2021  
48 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Phá Chấp Thọ Tưởng Hành Thức _ Không Gì Là Ta - Không Gì Là Của Ta ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27/03/2021