41 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-12-2020  
42 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Làm Sao Để Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa 5 – Kinh Xóm Ngựa – Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 02-11-2020  
43 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Làm Sao Để Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa 4 – Kinh Xóm Ngựa – Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 26-10-2020  
44 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Hạnh Hiền Nhân 1 ĐĐ.Thích Minh Thành  
45 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Quả Báu Của Nghiệp 15 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 05-09-2020  
46 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 07-12-2020  
47 Tinh Hoa NIKAYA - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 07-12-2020  
48 Tinh Hoa NIKAYA - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 30-11-2020