Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Trong Lòng Bàn Tay

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 16-12-2018

Tinh Hoa NIKAYA - Bí Quyết Tu Hành

Quán Âm Tu Viện tp HCM ngày 14-12-2019

Nhân Quả

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả 2

Chùa Hào Quang- TP.Hải Phòng ngày 05-10-2019

Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống Bình An

Linh Quy Pháp Ấn ngày 31-12-2019