Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Sợ Hãi Của Người Mới Xuất Gia

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp.HCM - ngày 09-08-2018

Làm Sao Trở Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa ?

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự - Tp.HCM

Hương Vị Bất Tử

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Soi Sáng - Đạo Tràng Khiếm Thị

Chùa Kim Quang - Nha Trang

Quán Chiếu Sáu Pháp

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày 25/06/2018