33 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 11 - Kẻ Ác Độc Kia Mau Quỳ Xuống ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-03-2022  
34 Lễ Chúc Thọ - Lễ Trai Tăng - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-03-2022  
35 TInh Hoa NIKAYA- Thuốc Bổ Tâm Linh- Chăm Sóc Cảm Xúc 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-03-2022  
36 TInh Hoa NIKAYA- Thuốc Bổ Tâm Linh- Chăm Sóc Cảm Xúc 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-03-2022  
37 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Năm Thủ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 21-02-2022  
38 Tinh Hoa Kinh NIKAYA Biết Ơn & Nhớ Ơn Là Bậc Chân Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-3-2022 - 8 bình luận Phạm Duy Tân Viết bình luận...  
39 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tứ Thánh Đế & 4 Thánh Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 21-2-2022  
40 Tinh Hoa NIKAYA- Trình Pháp Tâm Hiền Trí Cao Thượng 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-03-202