Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Con Mắt

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 23-9-2018

LỄ TỰ TỨ CHÙA BỬU LIÊN

Giảng tại chùa Bửu Liên 19/08/2018

Soi Sáng 80 - Trung Đạo

Chùa Linh Sơn - Nha Trang

Soi Sáng - Đạo Tràng Khiếm Thị

Chùa Kim Quang - Nha Trang

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018