Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chung Cuộc Kiếp Người Là Gì?

Đạo Tràng NIKAYA Hải Dương ngày 4-10-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Búa Ở Trong Miệng - Khẩu Nghiệp

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 29-07-2018

Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Quán Chiếu 5

Chùa Bửu Liên ngày 13/3/2020

ĐẠI LỄ - Vu Lan Báo Hiếu

Giảng tại chùa Bửu Liên- Tp.HCM - 2018

Nhập Thất Công Phu - Kinh Nghiệm Tu Học NIKAYA 1A

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 15-12-2019