25 Tinh Hoa NIKAYA - TẠI SAO THAM SÂN SI THÊM LỚN ? VỊ NGỌT, NGUY HIỂM VÀ SỰ THOÁT RA 2 ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 08-12-2020  
26 Tinh Hoa NIKAYA – TRẢI TÂM TỪ KHƠI DẬY TÌNH THƯƠNG ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Khánh Linh 04-04-2021  
27 Tinh Hoa NIKAYA – Mình Mới Là Người Đáng Thương Nhất Hành Tinh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại chùa Khánh Linh 04-04-2021  
28 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thức Ăn Của Vô Minh ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 16/4/2021  
29 Tinh Hoa NIKAYA _ Giải Thoát Trí 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 15/4/2021  
30 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 4 ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 04/05/2021  
31 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 04/05/2021  
32 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 13/04/2021